Menší f.o.Oliiho Psychonautika pro nejmenší


K72M3-F.o.Oliiho psychonautika je vyjádřena následujícími axiomy:
1 - Nutné cítit něco - prožívat různé emoce - poznávat je! Extrémní emoce(i.e. extrémní strach=čirá hrůza) jsou výraznější a pokud neparalyzují, mají výraznější char. znaky, tedy se dají lépe poznat…
2 - Osvojování pocitů - pokud je nějaká emoce dostatečně prozkoumána a poznána, lze si jí navodit i bez přirozeného… popř. pomocí symbolů(třeba vlastních, které byly za tímto účelem zhotoveny)… Tedy pokud je psychonaut natolik neschopný, že si nedokáže přivodit žádané emoce i sám - musí ony přirozené podměty pouze vyhledávat…
3 - Nejdůležitějším aspektem f. Psychonautiky je prozkoumávání své psýchy. Pro toto lze užít alespoň dva postupy:
3.1 - pozorování(pozorování svých emocí, reakcí na podměty, chování, toku myšlenek, …)
3.2 - sestupem do sebe… Alpha-bet of desire, šamanskými výstup do svého ducha(stromu), astrální projekce zaměřená na sebe,…
4 - Vytváření symbolických systémů umožňující komunikaci se sebou, jejich užívání.
K65MI17-Psychonautické programování v jazyku My-self
5 - Jedna z věcí, které se táhnou celou f. psychonautikou, je SEBE-nastavování:Prostředky jsou autosugesce, empatie, integrace, hledání a konstrukce prostředí, které bude vyvolávat žádoucí vlivy, a úprava tělesných cyklů, aby bylo možno lépe manipulovat s psýchou… Jedná se zpravidla o dlouhodobější ovlivňování.
Účel:v různých nastaveních vyplývají napovrch jiné části psýchy… nazval bych to "zkouškou soustavou ohňů"…

GH48P2 - Zkoumání svého psycho-kosmu aneb Metódy náhledu a analýzy
- někteří lidé si myslí, že vytvářejí svůj svět(budují psychokosmos). Někomu by nemuselo připadat od věci tento svět prozkoumat.
a)Psychonaout(rozuměj "možná Ty") čas od času udělá nějakou věc, která vychází z jiné než ryze racionální části mysli(ať už je to podvědomá reakce na nějaký podmět, spontánní nápad, kompenzace něčeho, exprese stavu, nebo cokoliv podobného…). Důsledky těchto aktivit, které se objeví čas od času, lze "čas od času" zachytit. Dají se zapsat na kus papíru(nebo kus něčeho jiného), pořídit audio záznam, vyfotit, nahrát na videokameru, či tak něco… Následná analýza se dá provádět třeba jako opakované sledování, poslouchání, čtení, nebo jiné konsumování záznamu + sledování pocitů, které to vyvolá. Občas pomůže v záznamu vyvolat změnu(přeházet, upravit, atd.). Pocity, které to pravděpodobně vyvolá, které mohou pomoci odhalit nějaké souvislost atd.
Je docela žádoucí, aby "čas od času" bylo často.

GS12.AK-47 - Lov(e) stavů
Aby "čas od času" bylo často, lze podpořit manipulací s faktory, které to mají na svědomí. Je možné najít nějakou věc, která vás dostanete do nezvyklého stavu(film, hudba, komunikace, čtení, …, …), ale jsou tu i možnosti, jako provést něco s tím, co máte přidělané k mozku - vaším tělem… Díky nervům vedoucím k mozku je to hra na docela dlouho… (bolest, horko/(c)hlad/žízeň, sex, dotyky, vyčerpání, atd.). Náznaky postupů:Bolest:oheň, čepele, kloubení kloubů, přepnutí svalů, drcení,… Chlad:procházky v mrazech, dobré je kombinace s vyčerpáním, ledové koupele(+froté ručníky možné)… Horko:horká koupel na hranici snesitelnosti(+hyper-ventilace, alkohol)=když se zadaří, sotva polezete… (změny stravy a změny drog jsou rovněž spolehlivé)
Další věc je změna prostředí… bydliště:venkov/město.. hospody/čajovny/gay-kluby/kostely… nemocnice/vězení… popř. změny větší:poušť/prales/ledovce(ledové pláně)/hory/moře… nebo změny menší:stoupnout si na stůl nebo lehnout si na podlahu ve svém bytě/v kanceláři… v ložnici nebo v koupelně… Zakrytí smyslu(nebo i více) také ledacos odkryje. Dále třeba automatická, nebo manuelní činnost dává prostor podvědomí. Nečinnost(čekání, nuda, nedostatek práce) vrhá člověka do chřtánu jeho myšlenek. Osobně bych doporučil sestavit několik vzorových stavů a z těch vybírat… (možná časem z toho nabudete dojmu, že nevíte, kdy si na něco hrajete a kdy ne… dosud nevím, co ten pocit vlastně znamená, ale myslím, že to uškodí jen málokomu)…

SU7LO - Anomálie zvané divné stavy
Toto je pro mě poněkud ožehavé téma… Jednak si neumím představit, kolik těchto stavů jsem již zapomněl, jednak se těžko vybavují chvilky, kdy vám myšlení fungovalo naprosto jinak. Je nepředstavitelné, že některé normální věci pro vás byly nepředstavitelné(jako "…co je normální?", "…jak se mám chovat?", "…jak to vidí někdo jiný?"). Občas jsem si i v těch stavech vybavil, že si toho z nich moc pamatovat nebudu(v extrémních stavech jsem si raději i nechával pro sebe vzkazy - pomohly vzpomenout na kontext, ale stejně nebyly příliš pochopeny… z každé strany ta realita vypadá dosti jinak!).
a)Docela zajímavé úkazy, jsou "pocit časové nespojitosti", "myšlení v netradičních formách:tvarech, obrazech, předmětech, …"… Pokud se vám to podaří nějakým způsobem uchovat(sigilia, záznamy, obrazy, …)… GRATULUJI!!!(je to malá výhra za velkou cenu).

OOV9T2 - Sny:
a)S sny se prý taky dá pracovat.

UI32JM4 - Postavení v Universu a normální realita:
Jaký jsem? Jaké je mé bytí samo o sobě? Jaký jsem v normálním životě? Jaký jsem v nenormálním životě? …
No dle mě je to pěkná snůška blbostí. Docela mi přijde nesmyslné rozlišovat realitu na méně skutečnou a více skutečnou,protože realita v každém okamžiku působí poměrně skutečně a čím intensivnější, tím je skutečnější. Tedy bych spíše rozlišoval její intensitu, než skutečnost. Například teď, když to píšu, je realita dosti "neskutečná"(divná ale intensivní). Na stropě piští zářivka, v kupé jsou se mnou nějací lidé. Skoro se nehýbou, ale nepřijdou mi normální. Já se cítím podivně a není mi jasné, co by je ode mě mohlo překvapit… naprosto mi nejde představit si objektivní pohled do kupé, aniž by tím tato realita neutrpěla. Stejně mám pocit, že se nejspíše chováme normálně, protože se nikdo ze spolucestujících ničemu nediví. ALE večer, až budu koukat na TV a pít grog mi to přijde jako všední cesta vlakem(neměl bych si poslat vzkaz?...stejně bych ho nepochopil.. pozn.:tohle je mým vzkazem přeci!).
a)Mám takovou skromnou víru, že každý si buduje kompletně své postavení na světě, pojetí sebe a pojetí všeho ostatního sám(+pár kousků stavebního materiálu nám dává okolí… zpravidla dosti nekompatibilního materiálu). Já osobně se podezřívám, že jsem se postavil do takové pozice, abych ustál vše, co si na sebe vymyslím(fajn, tím jsem vyřídil karmu, posmrtný život a astrám najednou… ). Stavění sebe do nějakých takových pozic se dá provádět, řekněme, dvěma způsoby:Rychle a Pomalu.
Pomalu je to zpravidla přijímání a opouštění názorů, které nám podsouvá okolí, a ze kterých se ledacos uhnízdí v podvědomí… proces to je vcelku nekonečný a přirozený.. a nedá se mu příliš uniknout.
Rychlý způsob je "něco mezi domácím kutilstvím a neurochirurgií"… spočívá převážně v implantování a odstraňování(či úpravách) "vzorců" v(do, z a v) podvědomí ve specifických stavech(rozuměj gnosi, trans a další podobná cizí slova, která zní vznešeně a nikdo jim nerozumí… ). Sestup do sebe sama, jako to dělali šamani a psychonauti, nebo konstrukce vigilií(vigilium ještě není dáno obsahem, ale jistě to bude užitečná věc)/sigilií a jejich následné odražení do podvědomí, jako to nedělali jenom chaosmagici a psychonauti, jsou ukázkou metod, které někdo a psychonauti užívali. Pravděpodobně je tento způsob rychlejší, nebezpečnější, nepřirozenější, méně spolehlivý a hůře kontrolovatelný(rozuměj lákavější, zábavnější a zajímavější…).

GL99FA0 - Integrace per-partes aneb o5 něco primitivního:
Zde se dotknu takové blbé ryby co skáče po horách, Magie.
a)Integrace negativních(nepříjemných) či příjemných(jak jsem nedávno zjistil, že to s nimi jde taky) stavů, úžasně kultivuje psýchu. Čím jsou integrované stavy extrémnější, tím jsou následky větší. Vždy mi přišlo, že následky negativních prožitků jsou mnohem výraznějšími kultivátory, protože nutí k zamyšlení/zpětné reflexi(neboť nepříjemné věci vytváří potenciál k činu). Stavy a zážitky, přicházející samy od sebe, někomu mohou připadat málo koncentrované a je občas potřeba přirozený chod velmi, velmi násilně podpořit nejrůznějšími technikami, které si psychonaut musí vyhledat, vyzkoušet a popř. osvojit.
b)… a jedním z největších zdrojů těchto technik je magie(chaos-magie zvláště..). Například postupné baterie invokací egyptského pantheonu je "integrací per-partes" zvláště.

OB4ST4 - Permutace a Kombinace
a)
Je třeba umět kombinovat a permutovat….
Je třeba kombinovat a permutovat umění…
...kázat sobě utrpení…
…trpět kázání jiných…
…umět si užívat…
…užívat si…
…třeba si hrát…
…upotřebit hru v užívání si umění trpět…
…n!.... eN nad Ká…


Not all the time!!!

b)Některé kombinace jsou scestné a neplodné(například a)???)!!!

KTF14P3 - Racionalita, intelekt a vědomíFNT458 - Sebereflexe:
Rád se dívám do zrcadel všeho druhu… odráží mnoho mých stránek.Dodatek:
Rozmanitý život plný změn usnadňuje si ho lépe zapamatovat. Jak jsem v axiomech naznačil, tak emoce se dají uskladnit v symbolech, které mohou mít nejrůznější podobu. Nedávno jsem objevil jeden takový svůj "upomínkový předmět". Byla to chuť jednoho likéru, který jsem hojně požíval na jedné dovolené(kde jsem zažil spoustu rozmanitých, nevšedních a zajímavých stavů). Kdykoliv jsem nyní ucítil tu chuť na jazyku, vybavilo se mi mnoho těch pocitů a věcí, které jsem tam absorboval, a které mi z paměti téměř vymizely. Kdybych to pil často i jinde, pravděpodobně by mi to nepřipomnělo nic. V tomto smyslu je stereotyp zhoubný. Postmoderna je určena i tím, že hranice nemaže, ale naopak silně upevňuje, aby jejich překračování bylo o to výraznější… myslím, že zde je jasně vidět jedinečnost výsledku tohoto počínání.

Liber FOOL

"Až najdeš propast, skoč do ní!"
"Pokud do ní neskočíš, nevěš hlavu, skočíš do další!"
"Každý pád je strašlivý, dokud se nenaučíš bruslit na šílenství… Pak už jsou strašlivé jen některé pády."
"Nikdy na tom nejsi tak dobře, aby jsi se nemohl sobě smát."
"Lenost je úhlavní nepřítel šílenství… protože setrvačnost brání kreativitě."
"Není nudnější iluze než jistoty… život není nuda."
"Emoce jsou nenahraditelné, tak je nenahrazuj… Emoce, dávající pocit, že máte mozek jen proto, abyste si měli co vystřelit z hlavy, nutí žít."
"Shromažďování informací, vzdělávání se, trénování sebe, příležitosti a jejich využívání, učiněné volby, IQ i EQ nejsou tak klíčové jako kvalita procesu žití…"
"Hlavně se neomezovat, …. ani tím, že bychom se neměli omezovat…"


!!!!!MOŽNOSTI JSOU!!!!!(c)Páně létá 2005
by Foolii
all rites reserved ZírouKačerem